Nasreddin Hoca tipli, sakallı hoca efendi tenhada kıstırdığı türbanlı bacının amına koyuyor. Bu yaşta bu performansı gören cemaat de oybirliğiyle hocaya “Takunya Power” lakabını takıyor. Köyde, hocaya olan saygı artıyor.